Kontaktirajte sa nama

Lokacije & Kontakt
1. Novosadskog Sajma 27

tel: 021 / 447-530
2. Stražilovska 8

tel: 021 / 300 89 82

Fresh Food Novosadskog sajma

Fresh Food Stražilovska